Registruotis

Įkainiai

Susipažinkite su paslaugų kaina

 
Paslaugų rūšys Paslauga          Mokestis
BENDROS
PASLAUGOS
Paskyros sukūrimas   0 Eur
Paskyros administravimas   0 Eur
Paysera sąskaitos atidarymas   0 Eur
INVESTAVIMO
PASLAUGOS
Investuotojo mokestis   0 Eur
Sutarties sudarymas / administravimas   0 Eur
Automatinio pavedimo mokestis   0 Eur
SKOLINIMOSI
PASLAUGOS
Paraiškos administravimas ir vertinimas  

0 Eur

Platformos mokestis1 (vienkartinis)   2,5%

Sutarties administravimo mokestis(mėnesinis)

  0.07-0,09% mėnesiui
Hipotekos administravimas ir saugojimas (vienkartinis mokestis)   350 Eur
Leidimo parduoti, pakartotinai įkeisti turtą suteikimas (už kiekvieną operaciją)   150 Eur
Notaro mokestis*

* pagal patvirtintus notaro įkainius
 

0,2-0,3% nuo daikto vertės

(ne mažiau nei 14,48 Eur, bet ne daugiau nei 144,81 Eur)
Automatinio pavedimo mokestis3  

0,15 Eur

Išankstinio grąžinimo mokestis  

Ne mažiau nei papildomos 2 mėnesių palūkanos nuo grąžinamos sumos4

Finansavimo nutraukimo mokestis5   3 mėnesių palūkanos nuo finansuojamos sumos, taip pat Tarpininkavimo mokestis ir Sutarties administravimo mokestis
PAPILDOMI MOKESČIAI
NEĮVYKDŽIUS ĮSIPAREIGOJIMŲ
Delspinigiai6   0,05% per dieną
Vėlavimo palūkanos   20% metinės palūkanos
Turto realizavimo mokestis7   5%
Išieškojimo procedūra8   5%

 

1 skaičiuojama nuo surinktos sumos
mėnesinis mokestis, skaičiuojamas už visą paskolos laikotarpį (nepriklausomai nuo to, ar paskola grąžinama anksčiau laiko), kuris turi būti sumokamas visas iš karto; jei paskola nėra grąžinama laiku, šis mokestis skaičiuojamas iki galutinio paskolos grąžinimo
3 mokestis skaičiuojamas už kiekvieno Investuotojo investuojamos sumos įmokėjimą į Sąskaitą, sufinansuotos sumos išmokėjimą Projekto savininkui, Projekto savininko įmokų ir palūkanų grąžinimą į Sąskaitą, taip pat, tam tikrais atvejais ir įmokos/ palūkanų išmokėjimą Investuotojams iš Sąskaitos
4 tiksli suma nurodoma Pasiūlyme ir/ ar Finansavimo sandoryje
5 mokama tais atvejais, kai Projektas jau paskelbtas Platformoje ir pradėtas sutelktinio finansavimo lėšų surinkimo procesas
6 delspinigiai neskaičiuojami už turėjimo sumokėti ir sumokėjimo dienas
7 skaičiuojama nuo realizuoto turto vertės (Profitus priklausantis komisinis, pridedamas prie išieškomos skolos ir išskaičiuojamas iš investuotojui grąžinamos sumos)
8 skaičiuojama nuo išieškomos skolos dydžio (pridedamas prie išieškomos skolos ir išskaičiuojamas iš investuotojui grąžinamos sumos)